Quaranta anys de la Universitat de les Illes Balears

La renaixença de la Universitat va satisfer les expectatives creades, i la nova institució va obtenir suports immediats, però també generà desconfiances. La Universitat de les Illes Balears és tanmateix, avui, una realitat brillant, contundent, que desafia pronòstics adversos i continua amb el coratge necessari per créixer i no estancar-se.

Amb la Llei 18/1978, sobre creació d’una Universitat amb seu a Palma de Mallorca, publicada al BOE número 66, de 18 de març, es crea la Universitat, integrada inicialment per «les facultats de Ciències, Dret i Filosofia i Lletres, així com per les escoles universitàries d’Estudis Empresarials i de Professorat d’Educació General Bàsica, actualment existents a Palma de Mallorca i dependents de les universitats barceloneses».

Conseqüència d’aquest fet és la gestació de nous estudis que, com a diplomatures o llicenciatures, hom va instaurant successivament a l’Escola d’Informàtica (1985), l’Escola de Turisme (1985), la Facultat d’Empresarials (1987), la Facultat d’Informàtica (1988), l’Escola d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions (1989), l’Escola d’Infermeria (1990), l’Escola Politècnica (1992), la Facultat de Ciències de l’Educació (1992), la Facultat de Psicologia (1999), etc.

L’any 1985 es varen aprovar els Estatuts, i la Universitat passà a ser Universitat de les Illes Balears (UIB). Aquests estatuts han estat reformats els anys 1989, 1999, 2003 i 2010; els actualment vigents duen aquesta darrera data.

L’any 1983 es va començar, a la carretera de Valldemossa, al quilòmetre 7,5, la construcció del campus, al qual es traslladaren tots els serveis i els estudis l’any 1992. Tan sols la Facultat de Ciències hi era present ja abans. La resta d’estudis es trobaven distribuïts en edificis separats a Palma (Facultat de Filosofia i Lletres a Son Malferit; facultats de Dret i d’Economia i Rectorat a Sa Riera; Escola de Formació de Professorat a l’actual IES Josep Maria Llompart). 

L’edifici Sa Riera, a Palma, va romandre com a seu de l’Institut de Ciències de l’Educació i, des de 1999, acull, a més, el que actualment és el Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries.

Des de l’any 1996 funcionen dues seus universitàries: la de Menorca, a Alaior, que ofereix els graus d’Administració d’Empreses, Dret, Educació Infantil, Educació Primària i Infermeria, i Turisme, i la d’Eivissa-Formentera, a Eivissa, que incorpora, a més, el grau de Turisme a través d’un centre adscrit. També ofereixen diversos estudis de màster, títols propis i de la Universitat Oberta per a Majors.

Constituïm, avui, una Universitat que des de la seva antiga saviesa i des de la seva actual joventut, compromesa amb la seva realitat històrica, cultural i lingüística, vol bastir, dia rere dia, una institució dedicada a la creació i a la transmissió de coneixements, a la investigació i a la cultura, activitats totes que volem que siguin de la major qualitat i competència acadèmica al servei del nostre país; però també una Universitat amb voluntat de fer seu l'esperit universalista, que es projecta a un món cada vegada més obert i intercomunicat, però sempre en un clima de tolerància que permeti la defensa i difusió dels nostres valors culturals i lingüístics, els de la solidaritat, el respecte a la diversitat i la protecció del medi.

Cronologia

19 de febrer

Maria del Mar Bonet i Verdaguer és investida Doctora honoris causa. Nomenada pel Consell de Govern del dia 29 d'octubre de 2012.

6 de març

L'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) és aprovat en Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Maig

Del 14 al 16 de maig la UIB organitza el Campionat d'Espanya Universitari de Vela 2015.

Juliol

Del dia 20 al 29 les facultats i la Universitat Oberta per a Majors (UOM) de la Universitat de les Illes Balears celebren la graduació dels seus estudiants.

Es crea l’IRIE, Institut de Recerca i Innovació Educativa, a través de l’Acord executiu 11458, de 28 de juliol, en el context de la transformació de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UIB en institut de recerca.

Novembre

La Universitat de les Illes Balears s'afegeix a les diverses celebracions que es fan en motiu del 700è aniversari de la mort de Ramon Llull, del 27 de novembre de 2015 al 27 de novembre de 2016.

Desembre

Aprovació del pressupost de l'any 2016.

I a més...

Neix l’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA) com a institut de recerca mixt fruit de la col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA).

Creació de la Càtedra Hotelbeds Group d'Innovació Turística de la UIB, enfocada al desenvolupament d'una cultura innovadora en els processos de distribució i contractació turística.

Nomenament de Francesca Mas Busquets com a presidenta del Consell Social de la UIB. És la primera dona que ocupa aquest càrrec.