Quaranta anys de la Universitat de les Illes Balears

La renaixença de la Universitat va satisfer les expectatives creades, i la nova institució va obtenir suports immediats, però també generà desconfiances. La Universitat de les Illes Balears és tanmateix, avui, una realitat brillant, contundent, que desafia pronòstics adversos i continua amb el coratge necessari per créixer i no estancar-se.

Amb la Llei 18/1978, sobre creació d’una Universitat amb seu a Palma de Mallorca, publicada al BOE número 66, de 18 de març, es crea la Universitat, integrada inicialment per «les facultats de Ciències, Dret i Filosofia i Lletres, així com per les escoles universitàries d’Estudis Empresarials i de Professorat d’Educació General Bàsica, actualment existents a Palma de Mallorca i dependents de les universitats barceloneses».

Conseqüència d’aquest fet és la gestació de nous estudis que, com a diplomatures o llicenciatures, hom va instaurant successivament a l’Escola d’Informàtica (1985), l’Escola de Turisme (1985), la Facultat d’Empresarials (1987), la Facultat d’Informàtica (1988), l’Escola d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions (1989), l’Escola d’Infermeria (1990), l’Escola Politècnica (1992), la Facultat de Ciències de l’Educació (1992), la Facultat de Psicologia (1999), etc.

L’any 1985 es varen aprovar els Estatuts, i la Universitat passà a ser Universitat de les Illes Balears (UIB). Aquests estatuts han estat reformats els anys 1989, 1999, 2003 i 2010; els actualment vigents duen aquesta darrera data.

L’any 1983 es va començar, a la carretera de Valldemossa, al quilòmetre 7,5, la construcció del campus, al qual es traslladaren tots els serveis i els estudis l’any 1992. Tan sols la Facultat de Ciències hi era present ja abans. La resta d’estudis es trobaven distribuïts en edificis separats a Palma (Facultat de Filosofia i Lletres a Son Malferit; facultats de Dret i d’Economia i Rectorat a Sa Riera; Escola de Formació de Professorat a l’actual IES Josep Maria Llompart). 

L’edifici Sa Riera, a Palma, va romandre com a seu de l’Institut de Ciències de l’Educació i, des de 1999, acull, a més, el que actualment és el Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries.

Des de l’any 1996 funcionen dues seus universitàries: la de Menorca, a Alaior, que ofereix els graus d’Administració d’Empreses, Dret, Educació Infantil, Educació Primària i Infermeria, i Turisme, i la d’Eivissa-Formentera, a Eivissa, que incorpora, a més, el grau de Turisme a través d’un centre adscrit. També ofereixen diversos estudis de màster, títols propis i de la Universitat Oberta per a Majors.

Constituïm, avui, una Universitat que des de la seva antiga saviesa i des de la seva actual joventut, compromesa amb la seva realitat històrica, cultural i lingüística, vol bastir, dia rere dia, una institució dedicada a la creació i a la transmissió de coneixements, a la investigació i a la cultura, activitats totes que volem que siguin de la major qualitat i competència acadèmica al servei del nostre país; però també una Universitat amb voluntat de fer seu l'esperit universalista, que es projecta a un món cada vegada més obert i intercomunicat, però sempre en un clima de tolerància que permeti la defensa i difusió dels nostres valors culturals i lingüístics, els de la solidaritat, el respecte a la diversitat i la protecció del medi.

Cronologia

30 de març

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, la doctora Montserrat Casas Ametller, mor a l’edat de 57 anys, a la ciutat de Barcelona, a causa d’una malaltia. Podeu consultar la seva semblança i la notícia relacionada.

22 de maig

Celebració de les eleccions a Rector, a les quals el doctor Llorenç Huguet, catedràtic de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial, és elegit Rector de la Universitat de les Illes Balears.

17 de juny

Presa de possessió del doctor Llorenç Huguet com a Rector de la UIB.

25 de juliol

Cerimònia de graduació a Palma de l'any acadèmic 2012-2013 en la qual participen 950 estudiants de la Universitat de les Illes Balears. Es pot veure la cerimònia completa a canalUIB.

Setembre

Publicació de la memòria acadèmica del curs 2012-2013.

Obertura de l'any acadèmic 2013-14 de la Universitat de les Illes Balears. Podeu consultar la lliçó inaugural a càrrec de la doctora Mercè Gambús, professora d'Història de l'Art, que duu per títol «La centralitat de l’historiador de l’art en la transversalitat del coneixement aplicat a la conservació del patrimoni cultural» i el vídeo amb la sessió inaugural de l'any acadèmic.

Desembre

Aprovació del pressupost de l'any 2014.

Aprovació del Pla d’igualtat de la Universitat de les Illes Balears 2015-2017. 

L'Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible és creada el 17 de desembre de 2013 per a la promoció de la salut i la gestió ambiental.