La UIB commemora el seu quarantè aniversari

El programa d’activitats s’inicia el dia 18 de març amb un acte al Teatre Principal

L’artista Miquel Barceló ha dissenyat un distintiu especial: un ham per treure a la superfície el coneixement i la innovació científics

La Universitat de les Illes Balears (UIB) celebra enguany el quarantè aniversari de la seva creació. Quaranta anys de docència, recerca, cultura i més de 61.000 titulats de graus i màsters oficials des que, l’any 1978, el procés de transició a la democràcia a Espanya i la constant reivindicació d’estudis universitaris d’un ampli sector de la societat, varen propiciar la creació d’una Universitat amb seu a Palma, esdevinguda l'actual Universitat de les Illes Balears. Amb la publicació al BOE el 18 de març de 1978 de la Llei 18/1978, sobre creació d’una Universitat amb seu a Palma de Mallorca, s’inicia el procés definitiu que arriba fins avui i que és la culminació dels anhels i expectatives històrics de coneixement i educació superior de la societat de les Illes Balears.

Per commemorar el quarantè aniversari, la UIB ha organitzat un programa d’activitats que es desenvoluparà a través dels cursos 2017-18 i 2018-19 i que començarà el pròxim 18 de març, coincidint amb l’entrada en vigor de la llei de creació de la Universitat, amb un acte al Teatre Principal de Palma que combinarà passat i present amb la mirada posada en el futur i amb una escenografia inspirada en les arrels mediterrànies.

Per a la commemoració del quarantè aniversari de la Universitat, l’artista de Felanitx Miquel Barceló ha dissenyat un distintiu especial, cedit gratuïtament i en exclusiva a la Universitat per poder-lo fer públic i divulgar fins al març de 2019: un ham, per treure a la superfície el coneixement i la innovació científics de tota mena.

La forma de la imatge recorda i reflecteix una de les múltiples temàtiques presents als quadres i ceràmiques de Miquel Barceló: la mar i la flora i fauna marines. Elements recurrents que el vinculen amb Mallorca i amb les arrels mediterrànies, que són també les arrels lul·lianes de les quals beu la Universitat. Amb aquest disseny se simbolitza el paper de la Universitat com a agent actiu per fer aflorar el coneixement i la vàlua a la superfície.

#40anys #5segles

La UIB compleix quaranta anys, però és a la vegada una Universitat cinc vegades centenària, que endinsa les arrels en el pensament lul·lià com a eix de la investigació i de l'ensenyament superior, i s'integra en el context històric de les universitats de la corona d'Aragó.

Els inicis daten de l'any 1483, amb la creació de l'Estudi General Lul·lià com a centre d’ensenyament superior mitjançant privilegi reial atorgat a Còrdova pel rei Ferran el Catòlic, i en el seu procés d'institucionalització varen desenvolupar-se diferents etapes definides per la Universitat Lul·liana de Mallorca, dotada de normativa estatutària, la Universitat Literària de Mallorca i la Universitat Literària Balear. La desaparició d'aquesta darrera, l'any 1842, marca un buit en la història en l’ensenyament superior a les Balears fins a l'any 1951, en què es va emprendre la refundació de l'Estudi General Lul·lià com a mitjà per restaurar-hi els estudis universitaris.

L’any 1959 es va crear la Càtedra Ramon Llull, adscrita a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, que promovia cursos de doctorat. De 1967 a 1973, va acollir una delegació de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, que amb caràcter oficial feia els cursos comuns corresponents al primer cicle. El 1971 l’Escola de Comerç es va integrar als estudis universitaris com a Escola Universitària d’Estudis Empresarials. El 1972 es varen crear l’Escola Universitària de Formació del Professorat d’Educació General Bàsica i les facultats de Ciències i de Dret; l’any 1973 les va seguir la de Filosofia i Lletres.

Amb la Llei 18/1978, sobre creació d’una Universitat amb seu a Palma de Mallorca, publicada al BOE núm. 66, de 18 de març de 1978, es crea la Universitat, integrada inicialment per les facultats de Ciències, Dret i Filosofia i Lletres, així com les escoles universitàries d’Estudis Empresarials i de Professorat d’Educació General Bàsica. L’any 1985 se’n varen aprovar els Estatuts, i la Universitat passà a ser Universitat de les Illes Balears (UIB).

L’any 1983 va començar la construcció del campus a la carretera de Valldemossa, km 7.5, al qual es traslladaren tots els serveis i els estudis l’any 1992. El 1983 sols la Facultat de Ciències hi era present. La resta d’estudis es trobaven distribuïts en edificis separats a Palma (la Facultat de Filosofia i Lletres a Son Malferit, els estudis de Dret i Economia i el Rectorat a Sa Riera, i l’Escola de Formació de Professorat a l’actual IES Josep Maria Llompart). Amb el trasllat al campus, l’edifici Sa Riera, a Palma, va romandre com a seu de l’Institut de Ciències de l’Educació i, des de 1999, acull, a més, el que actualment és el Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries. Des del curs 1997-98 s’imparteixen estudis oficials a les seus universitàries de Menorca, a Alaior, i d’Eivissa-Formentera, a Eivissa.

Avui, quaranta anys després, la UIB és una institució compromesa amb la seva realitat històrica, cultural i lingüística, dedicada a la creació i a la transmissió de coneixements, a la investigació i a la cultura, activitats totes que volem que siguin de la major qualitat i competència acadèmica al servei del nostre país, però també amb voluntat de fer nostre l'esperit universalista, que es projecta en un món cada vegada més obert i intercomunicat, però sempre en un clima de tolerància que permeti la defensa i difusió dels nostres valors culturals i lingüístics, els de la solidaritat, el respecte a la diversitat i la protecció del medi. En definitiva, una Universitat que, en el marc de l’estratègia europea, es troba projectada cap al futur, per construir una Universitat inserida en la societat del coneixement que excel·leixi en docència, en recerca, en innovació tecnològica i en internacionalització.